Vanderpuye Family (3)

Aunt: Vanessa Vanderpuye (01/10/1986 – 34)
Charles McFetridge (24/02/2008 – 12)
Oriana Maureen Naa-Teki (24/03/2015 – 5)
Maliyah Regina Naa-Tekor Nartey (26/09/2019 – 1)