Rexhepi Family (3)

Mum: Sevim Rexhepi (30/12/1977-43)
Azra Rexhepi (25/01/2003 – 17)
Eris Rexhepi (16/06/2005 – 15)
Eva Rexhepi (16/01/2009 – 11)